Hồ Chí Minh-Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua điện thoại

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  31/05/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện các hoạt động thu hồi nợ qua điện thoại, bao gồm cả hoạt động nhắc nợ trước hạn cũng như quá hạn.
 • Am hiểu các hoạt động thu hồi nợ qua điện thoại, đặc biệt các hoạt động ngăn ngừa nợ sớm
 • Hỗ trợ, chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, tham gia các chương trình đào tạo giúp tăng tỉ lệ thu hồi nợ và hướng dẫn các kỹ năng liên quan.
 • Quản lý, giám sát, lập kế hoạch & thực hiện công tác thu hồi nợ các khoản nợ trước hạn và trong hạn do nhóm đang quản lý một cách hiệu quả và đáp ứng được chỉ tiêu thu nợ đề ra hàng tháng, hàng quí và hàng năm
 • Phối hợp chặt chẽ với Cấp trên của TTTHN và các trưởng bộ phận khác trong hệ thống SHBF nhằm: xây dựng các quy trình với các phòng ban khác xây dựng các qui trình, hướng dẫn nhằm tối ưu hóa công tác THN qua ĐT trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp với các qui định nội bộ, chiến lược của toàn hệ thống.
 • Tổ chức, quản lý, điều hành, phân công công việc và phân bổ nguồn lực phù hợp đối với nhân sự trong nhóm một cách hiệu quả.
 • Định kỳ tổ chức xem xét kết quả thực hiện công tác, đánh giá mức độ phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của mỗi CBNV để đề xuất các chế độ đối với cán bộ nhân viên của Phòng như tiền lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật…

Job Requirement

1/ Kiến thức, kinh nghiệm:

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng  trở lên hoặc bằng cấp tương đương
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị: Am hiểu sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng

2/ Kỹ năng, chuyên môn

 • Nắm rõ chiến thuật và nghiệp vụ trong công tác thu hồi nợ sớm, các biện pháp ngăn ngừa nợ sớm.
 • Năng lực quản lý , đào tạo nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại, đặc biệt liên quan đến công tác thu hồi nợ sớm
 • Kỹ năng đàm phán
 • Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
 • Mức độ liêm trực trong công việc
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng phát triển con người
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback