About us

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

Employment Information

HO - Chuyên viên Digital Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Sales / Business Development , Advertising / PR / Communications , Marketing

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TTH VIỆT NAM

$ 11 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Nam Land

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Việt Holdings

$ 15 Tr - 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Asia New Time

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Nam Land

$ 15 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Phương Vy Coffee

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chăn Nuôi Nông Nghiệp Việt - Úc

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh