language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

http://acbjobs.com.vn/vi

Ngân Hàng Á Châu (ACB) là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền vững.  Rất... Detail

Receive job alert by this company

HO - Chuyên Viên Dự Án Basel II

Benefits

  • Insurance
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

  1. Thực hiện chức năng xây dựng chính sách, mô hình hoạt động, quy định, tổ chức, hệ thống và công cụ cần thiết để triển khai chuẩn mực vốn Basel II tại ACB.
  2. Đại diện ACB làm việc với cơ quan chức năng và NHNN để xác định các yêu cầu từ NHNN từ đó tổ chức xây dựng quy trình, quy định, hệ thống,… nhằm triển khai tại ACB các chuẩn mực vốn Basel II.
  3. Phối hợp với các đơn vị /phòng ban thực hiện các tiểu dự án, chương trình, kế hoạch,… phục vụ triển khai chuẩn mực vốn Basel II tại ACB: hệ thống xếp hạng tín dụng, thay đổi chính sách tín dụng, quản lý nợ, quản lý hạn mức, danh mục tín dụng, hệ thống tính toán tài sản có rủi ro, hệ thống báo cáo theo dõi RWA,…

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Có kiến thức về kinh tế vĩ mô, tài chính, kế toán.

Am hiểu hoạt động ngân hàng và công tác quản lý rủi ro ngân hàng.

Có kiến thức về mô hình quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, Basel II.

Có kiến thức và kinh nghiệm quản lý dự án

Tiếng Anh tốt

Employment Information

Job tags / Skills:hoi so ACBfreshexperience

HO - Chuyên Viên Dự Án Basel II

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts