language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

HO - Chuyên viên Kinh doanh thẻ trực tiếp

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
Updated: 18/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện phát triển Thẻ ACB theo định hướng chung của Trung Tâm Thẻ :

 • Phát triển khách hàng mới (bao gồm Khách hàng doanh nghiệp và Khách hàng cá nhân)
 • Chăm sóc các khách hàng hiện hữu
 • Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác xử lý các vấn đề phát sinh liên quan trong công tác bán hàng, phát triển khách hàng.

- Thực hiện các chương trình khuyến khích phát triển thẻ do Trung Tâm Thẻ triển khai

- Quản lý nợ Thẻ do Trung Tâm Thẻ phát hành

- Thực hiện báo cáo công tác bán hàng và công tác hoạt động do Trưởng Bộ phận/ Trưởng Phòng Kinh doanh/Giám đốc Trung Tâm Thẻ yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất

- Tham gia các chương trình/dự án của Trung Tâm Thẻ khi được phân công.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và các ngành khác có liên quan

- Có kiến thức về: Sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng, hành vi tiêu dùng của khách hàng

- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, chăm sóc khách hàng

- Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

http://acbjobs.com.vn/vi
Ngân Hàng Á Châu (ACB) là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự...Detail

Similar jobs

HO - Chuyên viên Kinh doanh thẻ trực tiếp

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts