ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

http://acbjobs.com.vn/vi

Ngân Hàng Á Châu (ACB) là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền vững.  Rất... Detail

HO - Chuyên viên Phát triển chương trình nâng cao trải nghiệm khách hàng

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Travel Abroad
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Triển khai các chương trình thúc đẩy xây dựng văn hóa hướng tới khách hàng trên toàn ACB như: Các chương trình thi đua, thiết lập và đưa vào áp dụng các giải thưởng tôn vinh các cá nhân/tập thể có thành tích xuất sắc về chất lượng dịch vụ khách hàng,…
 • Đề xuất và xây dựng các chương trình/tài liệu đào tạo về chất lượng dịch vụ cho các đơn vị và nhân viên trên toàn hệ thống.
 • Thực hiện các hoạt động đào tạo/kèm cặp về chất lượng dịch vụ khách hàng trên toàn hệ thống.
 • Nhận diện, phân tích các vấn đề ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng dịch vụ khách hàng để đề xuất với cấp quản lý các giải pháp/phương án khắc phục/cải thiện.
 • Tìm hiểu và cập nhật thông tin về các công cụ/giải pháp/xu hướng về trải nghiệm khách hàng, về dịch vụ khách hàng để làm cơ sở đề xuất các chương trình xây dựng văn hóa hướng đến khách hàng.

Job Requirement

 • Trình độ Đại học trở lên ưu tiên các ngành như marketing, dịch vụ khách hàng, quản trị kinh doanh,…
 • Kiến thức chuyên môn về lĩnh vực quản trị trải nghiệm khách hàng, dịch vụ khách hàng, nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, marketing, ngân hàng.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về các ngành dịch vụ, marketing đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Có hiểu biết về khách hàng, xây dựng hành trình khách hàng.
 • Hiểu rõ về các xu hướng dịch vụ để đề xuất các giải pháp cải tiến trải nghiệm khách hàng.
 • Kỹ năng phân tích và tổng hợp dữ liệu.
 • Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt kể cả trong giao tiếp trực tiếp và qua văn bản.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn bản (Excel, PowePoint,…), xử lý dữ liệu (như SPSS, …).
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

More Information

Employment Information

Location
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback