ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

http://acbjobs.com.vn/vi

Ngân Hàng Á Châu (ACB) là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền vững.  Rất... Detail

HO - Chuyên viên Quản lý tài sản nợ và có

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý dòng tiền và cân đối thanh khoản để đáp ứng các quy định về an toàn thanh khoản trong từng thời kỳ.
 • Quản lý danh mục tài sản thanh khoản gồm các tài sản như: trái phiếu, tín phiếu, tiền gởi liên ngân hàng…
 • Đề xuất các phương án đầu tư nhằm tối ưu việc sử dụng các nguồn vốn từ ngân hàng.
 • Quản lý thu nhập/ chi phí từ danh mục tài sản và nguồn vốn của ALM.
 • Quản lý bảng cân đối vốn đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trên cơ sở tuân thủ các hạn mức rủi ro đã được phê duyệt.
 • Sử dụng các mô hình kinh tế lượng, các chỉ số quản lý rủi ro để dự đoán các biến động trên bảng cân đối vốn, đề xuất các giả định sử dụng trong báo cáo rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất.
 • Thực hiện các báo cáo phân tích chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, đối thủ cạnh tranh, thông tin chính sách của cơ quan Nhà nước tác động đến hoạt động kinh doanh.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Toán tài chính, Kinh tế lượng, Tài chính ngân hàng, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế;  Đầu tư, Kế toán kiểm toán;
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ít nhất 2 năm
 • Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh; Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao và thể hiện được tính chủ động trong công việc;
 • Kiến thức về các thị trường tài chính tiền tệ và công cụ tài chính, công cụ phái sinh tài chính.
 • Kỹ năng phân tích kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính ngân hàng.
 • Kỹ năng phân tích và đọc và hiểu báo cáo tài chính.
 • Kiến thức về pháp luật chuyên nghành.
 • Kỹ năng sử dụng Tiếng anh nói và viết thành thạo.

More Information

Employment Information

Location
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback