language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

http://acbjobs.com.vn/vi

Ngân Hàng Á Châu (ACB) là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền vững.  Rất... Detail

Receive job alert by this company

HO - Chuyên viên Quản trị nhân sự

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Triển khai các chương trình hội nhập môi trường làm việc của nhân viên tân tuyển
 • Tổ chức và kiểm soát quá trình ký kết và thực hiện các loại hoạt động (hợp đồng học việc, hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo, hợp đồng lao động,..) giữa ACB và nhân viên phù hợp với chính sách nhân sự của ACB và các quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với chính sách nhân sự của ACB và các quy định của pháp luật hiện hành
 • Quản lý và cập nhật hồ sơ của nhân viên trên hệ thống thông tin về nhân sự
 • Quản lý nhân viên tân tuyển toàn hệ thống, cập nhật, xác nhận tình trạng của nhân viên tân tuyển
 • Soạn thảo , ban hành các Quyết định về nhân sự và cập nhật thông tin lên hệ thống một cách kịp thời theo yêu cầu công việc
 • Soạn thảo, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của nhân viên tại ACB. Phát hiện và phối hợp xử lý kỷ luật
 • Tiếp nhận, phối hợp xử lý các khiếu nại và tranh chấp lao động tại ACB
 • Tiếp nhận, phỏng vấn nhân viên nghỉ việc và giải quyết việc chấm dứt hợp đồng lao động, Thu hồi chi phí đào tạo, chi phí phạt vi phạm HĐLĐ của nhân viên nghỉ việc

Job Requirement

Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành Quản lý Nguồn Nhân lực/Hành chính học/Luật/Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm làm việc:

 • Chuyên viên quản lý nhân sự: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí hiện tại trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực hoặc lĩnh vực liên quan
 • Nhân viên quản lý nhân sự: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí hiện tại trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực hoặc lĩnh vực liên quan hoặc nhân viên mới tốt nghiệp có học lực tốt.

Kiến thức:

 • Có kiến thức vè quản trị nhân sự
 • Nắm vững kiến thức về quản trị nguồn nhân lực
 • Am hiểu về các quy đinh, quy chế liên quan đến nhân sự và quy trình nghiệp vụ của ACB

Employment Information

 • Work location

  Ho Chi Minh

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Industry

  Banking, Human Resources

 • Job type

  Permanent

 • Salary

  Competitive

 • Deadline to apply

  30/09/2019

Job tags / Skills:Hoi so ACBexperiencefresh

HO - Chuyên viên Quản trị nhân sự

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts