About us

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Employment Information

[HO HCM] Chuyên Viên Phát Triển Dịch Vụ Giải Pháp Ngân Hàng (IT)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 500 - 1.000 USD
Deadline to apply 20/08/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 0 Years

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Đất Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ 11 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh