About us

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Employment Information

[HO HCM] Chuyên Viên Tác Nghiệp Tín Dụng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 20/08/2021
Industry Banking

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Bangkok Public Bank

$ 10 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Ho Chi Minh