HO - Khối PC&QLRR - Chuyên viên Ban Quản lý Rủi ro Hoạt động

LienVietPostBank
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  23/07/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

 • Lập kế hoạch công việc cá nhân trên cơ sở phân công công việc của Lãnh đạo Phòng/ Khối;
 • Thực hiện nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện văn bản chính sách (bao gồm hạn mức rủi ro hoạt động) và quy trình Quản lý rủi ro hoạt động theo Basel II và đề xuất các giải pháp để Ngân hàng tuân thủ theo hiệp ước vốn Basel II và Quy định của NHNN;
 • Triển khai công cụ quản lý rủi ro hoạt động theo chuẩn Basel II và quy định NHNN: (i) Thu thập và quản lý các sự kiện RRHĐ (LDC); (ii) Tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát (RCSA – Risk Control Self Assessment); (iii) Xây dựng chỉ số đánh giá rủi ro chính cho đơn vị (KRIs – Key Risk Indicators); Sơ đồ hóa quy trình nghiệp vụ (BPM – Business Process Mapping);
 • Thực hiện theo dõi, cảnh báo, nhận biết sớm rủi ro hoạt động và nguy cơ vi phạm hạn mức rủi ro (nếu có);
 • Thực hiện đánh giá độc lập rủi ro hoạt động đối với các Quy định sản phẩm mới và quy trình, quy định nghiệp vụ;
 • Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP);
 • Tham gia xây dựng và triển khai quản lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài;
 • Tham gia xây dựng và triển khai công tác quản lý rủi ro gian lận;
 • Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo/truyền thông về công tác QLRRHĐ nhằm nâng cao nhận thức và phòng ngừa RRHĐ;
 • Lập các báo cáo Quản lý rủi ro hoạt động theo định kỳ/đột xuất;
 • Triển khai các dự án về quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng;
 • Thực hiện các công việc về quản lý rủi ro theo phân công của lãnh đạo Phòng, Khối.

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chính quy bằng Khá trở lên chuyên ngành: Luật/ Pháp lý/ Tài chính, Ngân hàng, Ngoại Thương, Kinh tế, Kiểm toán.
 • Kinh nghiệm:
 1. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tài chính;
 2. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc 01 năm trong lĩnh vực quản lý rủi ro hoạt động hoặc kiểm tra kiểm soát nội bộ;
 3. Ưu tiên các ứng viên đã từng tham gia dự án Basel II/ tiểu dự án liên quan rủi ro hoạt động/ dự án quản lý chuyển đổi hoặc cải tiến quy trình.
 • Kỹ năng:
 1. Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt;
 2. Có kỹ năng tốt trong việc phân tích, tổng hợp và xử lý vấn đề.
 3. Khả năng lập kế hoạch và quản lý, xử lý công việc hiệu quả.
 4. Kỹ năng giao tiếp tốt.
 5. Sử dụng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) đáp ứng yêu cầu công việc.

Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ

 • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel TẠI ĐÂY
 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: HO - Khối PC&QLRR -  Chuyên viên Ban Quản lý RRHĐ - Họ và tên ứng viên
 • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email tuyendung@lienvietpostbank.com.vn với tiêu đề thư như sau: HO - Khối PC&QLRR -  Chuyên viên Ban Quản lý RRHĐ - Họ và tên ứng viên
 • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.

LƯU Ý: 

 • Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.

 • Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: thongbaotuyendung@lienvietpostbank.com.vn hoặc datnq1@lienvietpostbank.com.vn

 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

More Information

 • Age: Unlimited

Similar jobs

Feedback