language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường

LienVietPostBank
Updated: 14/11/2018

Employment Information

Job Description

1.1. Công việc thuộc mảng quản trị rủi ro thị trường theo yêu cầu Basel II

 • Đánh giá, phân tích GAP (bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống văn bản chính sách) về quản trị rủi ro thị trường, hệ thống kiểm soát nội bộ của LienVietPostbank so với yêu cầu của NHNN về Basel II và chuẩn mực Basel II;
 • Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản/ chính sách/ quy trình cẩm nang thị trường theo Basel II để đáp ứng tuân thủ Basel II và NHNN;
 • Tham gia các buổi làm việc với đơn vị tư vấn và trong nội bộ về việc triển khai quản lý rủi ro thị trường theo Basel II.

1.2. Triển khai xây dựng và quản lý hệ thống tính toán vốn yêu cầu đối với rủi ro thị trường

 • Phối hợp tham gia Đánh giá, phân tích Data Gap để tính toán vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường;
 • Xây dựng hệ thống tính toán vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường và hệ thống báo cáo rủi ro thị trường theo Basel II;
 • Xây dựng các mô hình, công vụ quản lý rủi ro thị trường để phục vụ cho yêu cầu tính toán vốn đối với rủi ro thị trường
 • Xây dựng/nâng cấp/hoàn thiện chương trình, chính sách, quy trình quản trị tài sản có rủi ro theo yêu cầu Basel II của NHNN

1.3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán kinh tế...
 • Có kinh nghiệm triển khai dự án Basel II là một lợi thế
 • Về nghiệp vụ chuyên môn sẽ đảm nhận: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro thị trường
 • Về nghiệp vụ chuyên môn có liên quan đến vị trí sẽ đảm nhận (được ghi nhận là lĩnh vực tương đương): Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực rủi ro thị trường, hoặc dealer, khối định chế tài chính, khối nguồn vốn, ngân hàng
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc;
 • Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình, tính toán thống kê và phân tích dữ liệu

Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ

 • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel TẠI ĐÂY
 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: HO - Khối PC&QLRR -   Quản lý rủi ro thị trường - Họ và tên ứng viên
 • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email với tiêu đề thư như sau: HO - Khối PC&QLRR -   Quản lý rủi ro thị trường - Họ và tên ứng viên
 • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.

LƯU Ý: 

 • Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.

 • Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email

 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

LienVietPostBank

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn/Company size: 4000
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo...Detail

People who applied to this job also applied to:

HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường

LienVietPostBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts