language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

HO - Nhân Viên Biên Phiên Dịch

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
Updated: 18/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tiếp nhận và tham gia biên phiên dịch theo yêu cầu từ cấp quản lý của văn phòng hội đồng quản trị và các đơn vị.
 • Tổ chức phiên dịch hoặc phiên dịch cho các cuộc họp hội thảo/thuyết trình khi có yêu cầu.
 • Xử lý các việc liên quan đến tài liệu thuê dịch (outsource) khi có yêu cầu.

Job Requirement

 • Trình độ đại học chuyên ngành Ngữ Văn Anh, Sư Phạm Anh
 • Ngoại ngữ Anh Văn : IELTS từ 6.5 trở lên
 • Có kinh nghiệm biên phiên dịch, dạy tiếng Anh.
 • Trung thực, nhanh nhẹn, thân thiện, chủ động trong công việc.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

http://acbjobs.com.vn/vi
Ngân Hàng Á Châu (ACB) là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự...Detail

HO - Nhân Viên Biên Phiên Dịch

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts