language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Hỗ Trợ tiếng Pháp

IFI Solution - An NTTData Company
Updated: 12/07/2018

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: IT - Software

  Deadline to apply: 11/08/2018

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

công việc:

 • Dịch các tài liệu, email tiếng Pháp ra tiếng Việt
 • Rà soát các màn hình giao diện hoặc các tài liệu tiếng Pháp, kiểm tra phát hiện các lỗi về ngôn ngữ
 • Làm việc trong dự án trong lĩnh vực y tế
 • Thực hiện công việc phù hợp với chuyên môn theo sự điều động quản lý trực tiếp và gián tiếp

Job Requirement

 • Tốt nghiệp hoặc sắp tốt Đại học/Cao đẳng chuyên ngành liên quan.
 • Có khả giao tiếp và dịch tài liệu tiếng Pháp
 • Làm viêc toàn thời gian/bán thời gian
 • Thời gian làm việc 3 – 6 tháng.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

IFI Solution - An NTTData Company

http://www.ifisolution.com
IFI Solution là thành viên NTT Data , tập đoàn dịch vụ CNTT lớn thứ 6 Thế giới. Làm việc tại IFI Solution, bạn sẽ được tham gia vào các dự án thú vị ở...Detail

Hỗ Trợ tiếng Pháp

IFI Solution - An NTTData Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts