About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

Employment Information

[Hội Sở] Chuyên Viên Định Chế Tài Chính

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 11/02/2021
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 Years

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Talentnet Corporation

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

G.A Minh Long Phát - Công Ty TNHH Một Thành Viên G.A Minh Long Phát

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh