About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

Employment Information

[Hội Sở] Chuyên Viên/Nhân Viên Quản Trị Và Giám Sát Chất Lượng Dữ Liệu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 03/02/2021
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 Years

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Lộc Trời

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

MetroMart Co.

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh