language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Hội sở - Khối Khách hàng doanh nghiệp - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp lớn

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex
Updated: 15/03/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1, Tham gia quản lý hệ thống: tham gia từng công việc cụ thể theo yêu cầu của lãnh đạo phòng/khối.

• Tham gia quản lý gián tiếp: tham gia phối hợp xây dựng chiến lược, chính sách, quy trình sản phẩm, gói sản phẩm, giải pháp cho Khách hàng doanh nghiệp.

• Tham gia quản lý trực tiếp: Hướng dẫn các Phòng Khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh theo yêu cầu từng công việc cụ thể của lãnh đạo phòng/khối.

- Chủ động và phối hợp với Phòng KHDN chi nhánh tìm kiếm, tiếp thị, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của PG Bank tới KHDN.

- Phối hợp với các phòng, ban tại Hội sở chính, các chi nhánh trong việc tiếp thị, quảng bá các sản phẩm dịch vụ cho Khách hàng doanh nghiệp.

- Hướng dẫn Phòng Khách hàng doanh nghiệp chi nhánh thực hiện quy trình bán các sản phẩm dịch vụ cho Khách hàng doanh nghiệp về tín dụng, bảo lãnh.

- Giám sát và đề xuất các biện pháp thúc đẩy Phòng KHDN chi nhánh thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh về tín dụng, bảo lãnh.

- Trực tiếp thẩm định các dự án, hạn mức, và duy trì quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn, các dự án đồng tài trợ toàn hệ thống.

- Tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi của Khách hàng doanh nghiệp toàn hệ thống về các sản phẩm dịch vụ của PG Bank.

- Phối hợp quản lý giao dịch khách hàng, đề xuất và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình chăm sóc khách hàng doanh nghiệp toàn hệ thống.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý

2, Kinh doanh trực tiếp:

• Tiếp thị, duy trì, khai thác KHDN; bán sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho KHDN nhằm đem lại doanh thu cho Ngan hàng:

- Tìm kiếm, tiếp thị, khai thác các KHDN tiềm năng

- Xác định nhu cầu của khách hàng

- Xác định loại sản phẩm, dịch vụ sẽ cung cấp đến KHDN

- Phân tích các lợi ích từ giao dịch mới mang lại cho khách hàng và ngân hàng

- Đề xuất các chính sách và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện các biện pháp đã đề ra

- Đầu mối theo dõi, tổ chức triển khai bán sản phẩm, dịch vụ

• Thực hiện giao dịch và hỗ trợ KHDN trong quá trình giao dịch:

- Thực hiện các biện pháp để chăm sóc khách hàng.

- Trực tiếp đề xuất giải quyết yêu cầu của khách hàng theo quy trình

- Chủ động đề xuất các giải pháp đối với các KHDN phát sinh các vấn đề vướng mắc.

• Phát triển, mở rộng quan hệ với KHDN:

- Đầu mối tiếp nhận và quản lý yêu cầu của KHDN

- Mở rộng việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ khác đến KHDN

- Tham gia quản lý, chăm sóc toàn bộ các KHDN được phân công, kể cả các KHDN không có quan hệ tín dụng.

- Trao đổi, bám sát KHDN để nắm bắt kịp thời các cơ hội cho ngân hàng và đề xuất kế hoạch thực hiện

• Tư vấn, cung cấp thông tin cho các cấp lãnh đạo về những phản hồi, biến động của khách hàng và thị trường.

• Phối hợp với các phòng ban khác trong Ngân hàng nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.

• Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học các trường chuyên ngành Kinh tế;

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về làm quan hệ KHDN tại Ngân hàng;

- Đối với vị trí chuyên viên chính: có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm chuyên viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

- Có kiến thức kinh tế và khả năng phân tích;

- Có kỹ năng về giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, bán hàng, marketing;

- Khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp giải quyết công việc.

- Sẵn sàng đi công tác;

- Trung thực, nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

- Chịu được cường độ làm việc cao và sức ép lớn, chịu chỉ tiêu kinh doanh riêng;

- Tiếng Anh (TOEIC: 500);

- Sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point…) và các trang thiết bị văn phòng;

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) là ngân hàng có tiềm năng rất mạnh với các cổ đông chính là các Tổng Công ty và Doanh Nghiệp tầm cỡ như: Tổng...Detail

Similar jobs

Hội sở - Khối Khách hàng doanh nghiệp - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp lớn

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts