Hội sở, Quận 1, Bình Thạnh - Chuyên viên Quản lý tín dụng - SME

Vietnam Technological & Commercial Joint
Location

Ho Chi Minh

 • Updated

  14/06/2021

 • Industry

  Banking

 • Job type

  Permanent

 • Salary

  20 Mil - 25 Mil VND

 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  07/07/2021

Job Description

Mục tiêu

Thẩm định tín dụng, giám sát sau cấp tín dụng, quản lý rủi ro, theo dõi thu hồi nợ và quản lý chất lượng dịch vụ,...đối với KH/Nhóm KH được giao quản lý nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch được giao.

Trách nhiệm chính

1. Am hiểu Khách hàng:
 Thu thập/ tìm hiểu thông tin nhằm hiểu rõ đặc điểm, nhu cầu, thị trường, sản phẩm ngân hàng cạnh tranh… của phân khúc khách hàng MSME, SME /nhóm KH trọng tâm được giao. 
 Thu thập, phân tích thông tin về khách hàng hiện hữu, tình hình hoạt động/phương thức/phương án kinh doanh, báo cáo tài chính,... nhằm am hiểu khách hàng, thẩm định, đề xuất phương án tài trợ và biện pháp quản lý khách hàng.
2.  Sản phẩm và Giá:  
 Am hiểu các sản phẩm, giải pháp và chính sách giá cho Khách hàng
 Phối hợp với RM đề xuất chính sách giá, các sản phẩm phù hợp để tư vấn cho KH
 Đề xuất, tham gia xây dựng sản phẩm, giải pháp, chính sách giá cho KH với các bộ phận Hội sở.
3. Bán hàng và dịch vụ:
3.1. Phối hợp với RM trong việc thiết lập, phát triển quan hệ với KHDN mới và hiện hữu: 
 Phối hợp với RM chuẩn bị các hồ sơ liên quan trước, trong và sau buổi gặp KH
 Thu thập hồ sơ khách hàng
 Lập tờ trình đề xuất sản phẩm/giải pháp, chính sách giá cho khách hàng
 Các công việc liên quan khác
3.2. Chăm sóc khách hàng:
Thực hiện các cam kết chất lượng (TATs/ SLAs) của vị trí trong quy trình nhằm gia tăng trải nghiệm, hài lòng của khách hàng tại TCB. 
Đầu mối tổng hợp phản ảnh của khách hàng trong danh mục và đốc thúc, theo dõi quá trình xử lý, phản ảnh cho RM để kịp thời giải quyết vướng mắc.
4.  Quản lý rủi ro
4.1 Rủi ro tín dụng
  Chịu trách nhiệm thẩm định tín dụng, phối hợp với RM thẩm định thực tế khách hàng, tuân thủ theo các quy định về cấp tín dụng của TCB.
  Lập báo cáo thẩm định tín dụng, thống nhất với RM đưa ra ý kiến đề xuất cấp tín dụng, và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
 Thực hiện giám sát sau cấp tín dụng theo quy định. 
  Phối hợp RM nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm, quản lý quá trình thu hồi nợ đối với KH, xử lý nợ xấu phát sinh và thực hiện theo hướng dẫn/ định hướng xử lý rủi ro
4.2 Rủi ro vận hành
 Nắm bắt, thực hiện và tuân thủ tuyệt đối các quy định về quản lý rủi ro hoạt động
 Chủ động nhận diện các rủi ro hoạt động và có đề xuất với quản lý trực tiếp/ hội sở

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Trình độ đai học. Ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh        
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực bán hàng đối với KHDN        
Ngoại ngữ: Tối thiểu TOEIC 550 hoặc tương đương

Job Requirement

Credit appraisal, post-credit supervision, risk management, debt collection monitoring and service quality management, etc or customer / group of customer assigned to manage to achieve the planned objectives assigned.

More Information

 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback