Hội sở, Quận 1, Bình Thạnh - Quản lý quan hệ khách hàng - RM USME

Vietnam Technological & Commercial Joint
Location

Ho Chi Minh

 • Updated

  14/06/2021

 • Industry

  Banking

 • Job type

  Permanent

 • Salary

  40 Mil - 45 Mil VND

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  07/07/2021

Job Description

Mục tiêu

Thiết lập quan hệ, phát triển, quản lý quan hệ với khách hàng doanh nghiệp phân khúc USME mới và hiện hữu; chịu trách nhiệm tư vấn các SPDV, chăm sóc khách hàng, theo dõi tình trạng khách hàng trong danh mục quản lý, bao gồm công tác quản lý rủi ro, theo dõi thu hồi nợ nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh mảng KHDN.                            
 

Trách nhiệm chính

1. Am hiểu khách hàng:
 Thu thập/ tìm hiểu những nhận định, nguồn khách hàng tiềm năng (leads)  nhằm hiểu rõ đặc điểm, nhu cầu, thị trường, sản phẩm ngân hàng cạnh tranh… của phân khúc khách hàng USME/tiểu phân khúc trọng tâm được giao.
 Thực hiện công tác thu thập, phân tích thông tin về khách hàng (KH), tình hình hoạt động/phương thức/phương án kinh doanh,  BCTC,...của KH nhằm am hiểu đặc điểm & mô hình kinh doanh, các yếu tố thành công và rủi ro chính của khách hàng, nhu cầu của khách hàng theo phân khúc/tiểu phân khúc trọng tâm USME được giao, có khả năng tư vấn giải pháp tài chính cho khách hàng
2. Sản phẩm và Giá:  
 Liên tục cập nhật kiến thức về sản phẩm, các tính năng đặc điểm, lợi ích, selling point và chính sách liên quan để tư vấn cho khách hàng về:
Sản phẩm dịch vụ (SPDV) chuẩn, gói SP, chương trình kinh doanh (CTKD) bao gồm huy động, tín dụng, dịch vụ, tài trợ thương mại, ngoại hối, sản phẩm phái sinh, và các sản phẩm khác dành cho khách hàng doanh nghiệp USME. 
 Chính sách giá dựa trên kế hoạch tài chính với KH (ACP)/ rủi ro (RORWA)/ hiệu quả trên tài sản có rủi ro (TOI/RWA) / giá trị vòng đời của KH (CLV) theo quy định của TCB
3. Bán hàng và dịch vụ:
 Thiết lập quan hệ với KHDN mới theo danh sách khách hàng được phân công hoặc tự tìm kiếm KH thông qua các mối quan hệ, diễn đàn, hội nghị…; xây dựng và phát triển quan hệ với KH hiện hữu, quản lý danh mục (về doanh số, chất lượng, cấu trúc...); đẩy mạnh bán thêm, bán chéo nhằm tăng wallet share và chất lượng danh mục theo định hướng chiến lược của TCB 
 Lập kế hoạch bán, nhận diện và xác định cơ hội kinh doanh (ACP) với các khách hàng mục tiêu.
 Tư vấn tài chính cho khách hàng: tư vấn cho khách hàng trong việc lập kế hoạch kinh doanh, phương thức quản lý báo cáo tài chính, quản lý dòng tiền, chi phí và lợi nhuận; phối hợp với các bộ phận bán sản phẩm và các đơn vị liên quan để xây dựng các giải pháp tài chính tổng thể, tối ưu trên cơ sở am hiểu khách hàng và diễn biến trong ngành, đảm bảo KH được phục vụ tốt nhất theo mô hình dịch vụ quy định bởi TCB trong từng thời kỳ.
 Chăm sóc khách hàng: Chịu trách nhiệm chăm sóc KH trong danh mục quản lý, chuyển tải CVP đến KH và thực hiện các cam kết chất lượng (TATs/ SLAs) nhằm gia tăng trải nghiệm, hài lòng của KH tại TCB.
 

Job Requirement

Establishing, developing, and managing relationships with new and existing USME customers; Responsible for consulting on products and services, customer care, monitoring customer status in the managed book (including risk management, debt collection monitoring) to achieve business targets.

More Information

 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback