About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

Employment Information

[Hội sở] Trưởng bộ phận quản lý năng suất và chất lượng bán KHCN

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 01/12/2020
Industry Sales / Business Development , Banking , Finance / Investment
Experience 4 - 8 Years

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Liên Doanh Orana Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

OK FINTECH VIETNAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH MTV Nhà máy Công nghệ Sinh học và Thiết bị Y tế

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH LẠC TỶ

$ 6,5 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh