About us

Công ty TNHH PNK

Employment Information

HOT JOB_Chuyên viên Phát Triển Sản Phẩm_ TN trên 20tr/tháng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 20/11/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , IT - Hardware / Network
Experience 3 - 5 Years

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi