About us

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

Employment Information

[HOT] KỸ SƯ PHẦN MỀM XỬ Ý HÌNH ẢNH (18310)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 35,000,000 - 46,000,000 VND
Deadline to apply 15/11/2020
Industry IT - Software
Experience 1 - 2 Years

Location

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 40 Tr - 100 Tr VND

 • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 27 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ Competitive

 • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần RTC Technology Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi