About us

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

Employment Information

[HOT] KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN (Tiếng Anh tốt)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 30,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 10/02/2021
Industry Electrical / Electronics
Experience 4 - 5 Years

Location

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 14 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VERTIV (VIỆT NAM)

$ Competitive

  • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế CIMAS

$ Competitive

  • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 23 Mil - 34 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH SC Việt Nam

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi