About us

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

Employment Information

[HOT] NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KIÊM PHIÊN DỊCH (TIẾNG NHẬT N2) - 18058

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Administrative / Clerical , Human Resources , Interpreter/ Translator
Experience 2 - 7 Years

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hung Yen

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 13,2 Tr - 18,7 Tr VND

  • Hung Yen

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 13 Tr - 15 Tr VND

  • Hung Yen

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 10 Tr - 14 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH Minh Long

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hung Yen

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 13,2 Tr - 22 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax

$ 18 Tr - 24 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Hung Yen