About us

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

Employment Information

[HOT] NHÂN VIÊN KINH DOANH MẢNG XÂY DỰNG (11063)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 17,000,000 - 23,000,000 VND
Deadline to apply 25/07/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 4 - 5 Years

Công Ty TNHH Thông Tin Kokuen Tenko

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 18 Tr - 23 Tr VND

  • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 16 Tr - 23 Tr VND

  • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 16 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 11 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 40 Tr - 60 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Handan

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO

$ Competitive

  • Ha Noi