About us

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

Employment Information

[HOT] NHÂN VIÊN KINH DOANH TỰ ĐỘNG HÓA/ROBOT (17714)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 18,000,000 - 24,000,000 VND
Deadline to apply 24/07/2020
Industry Sales / Business Development , Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics
Experience 3 - 4 Years

Location

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 16 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 16 Tr - 23 Tr VND

 • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 11 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 18 Tr - 23 Tr VND

 • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 17 Tr - 23 Tr VND

 • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 16 Tr - 23 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Kỹ thuật ĐẠT

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO

$ Competitive

 • Ha Noi

Chi Nhánh Miền Bắc - CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO

$ Competitive

 • Ha Noi

TMT MEDICAL

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi