language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công

[HOT] Nhân Viên Kinh Doanh Xe Nâng làm việc tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Updated: 19/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tìm kiếm các khách hàng, quản lý và bán hàng cho các khách hàng theo khu vực được giao.

- Nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng để giữ vững và có cơ hội mở rộng thị trường.

- Phát triển khách hàng mới, đảm bảo đạt được mức độ tăng trưởng kinh doanh hàng năm theo định hướng và mục tiêu của Công ty.

- Chịu trách nhiệm thu hồi và quản lý công nợ, nộp đầy đủ cho CÔng ty.

Job Requirement

- Báo cáo kịp thời cho lãnh đạo các vấn đề liên quan đến công tác bán hàng, đề xuất chính sách bán hàng và các dich vụ đi kèm, đảm bảo kinh doanh phát triển và đem lại hiệu quả tối đa cho công ty.

- Là người chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận và trả lời các ý kiến từ khách hàng của mình.

- Cập nhật thông tin chính xác và đúng hạn vào các biểu mẫu báo cáo theo quy định.

- Xây dựng mối quan hệ, hợp tác tốt với các bộ phận phòng ban khác, nhằm phục vụ kinh doanh tốt nhất.

- Tuân thủ các chính sách, quy định của Công ty đề ra.

- Thực hiện các công việc khác được lãnh đạo phòng giao.

More Information

  • Age: 25 - 30
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công

http://thanhcong.vn/Company size: 500-999
Kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển vào tháng 2/2019, Tập đoàn Thành Công hoạt động các lĩnh vực lắp ráp ô tô, xây dựng, bất động sản và thương mại,...Detail

Similar jobs

[HOT] Nhân Viên Kinh Doanh Xe Nâng làm việc tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts