About us

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

Employment Information

[HOT] TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY (TIẾNG ANH+NHẬT) - 18134

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 14,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 19/11/2020
Industry Administrative / Clerical , Human Resources , Interpreter/ Translator

Nhà máy TECOMEN

$ 25 Tr - 30 Tr VND

 • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 66 Tr - 88 Tr VND

 • Hung Yen

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 25 Tr - 34 Tr VND

 • Hung Yen

Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax

$ 18 Tr - 24 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Ninh | Hung Yen

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 13 Tr - 15 Tr VND

 • Hung Yen

Kangaroo Group

$ 25 Tr - 35 Tr VND

 • Hung Yen

Nhà máy TECOMEN

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Hung Yen

Công ty TNHH Minh Long

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Hung Yen

Công ty TNHH Công nghệ Tecomen

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Hung Yen