About us

MM Mega Market Vietnam

Employment Information

HR – Admin Assistant – My Tho City

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 21/11/2020
Industry Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 1 - 2 Years

MM Mega Market Vietnam

$ Competitive

 • Tien Giang

Công Ty CP Sữa Quốc Tế IDP

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

DHL-VNPT Express Ltd.

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Gofingo Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Trends & Technologies, Inc. Co.Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Trends & Technologies, Inc. Co.Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ I K O N Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự

$ 1,5 Tr - 3 Tr VND

 • Ho Chi Minh

BAUER Vietnam Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Nam An Holding

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần BT International

$ 16 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh