language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

HR & Admin Manager (Male)

Him Lam Land Corp.
Updated: 13/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Quản lý công tác lễ tân, hành chính của Công ty.

- Quản lý công tác lương, thưởng, bảo hiểm và các chế độ khác của NLĐ.

- Theo dõi và xử lý các biến động về nhân sự.

- Tham gia xây dựng các chính sách nhân sự; các quy trình, quy chế quản trị của doanh nghiệp.

- Đóng góp ý kiến đối với các quy định, quy trình nội bộ của các phòng ban khác.

- Tiếp nhận và xử lý các ý kiến, thắc mắc của người lao động.

- Tham gia giải quyết các mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

- Xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến công tác cung ứng.

- Xử lý các vấn đề liên quan đến công tác cung ứng của Công ty.

- Tham gia xây dựng kế hoạch và ngân sách hoạt động hàng năm của phòng.

- Theo dõi và kiểm soát thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt; đề xuất điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế nếu cần thiết.

- Phối hợp xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp.

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Job Requirement

a. Trình độ

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kinh tế tài chính hoặc các ngành học tương đương.

- Có kiến thức chuyên sâu về quản lý nhân sự.

- Am hiểu về luật, các quy định liên quan đến nhân sự. 

b. Kinh nghiệm

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự và 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

c. Kỹ năng

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và điều hành công việc

- Kỹ năng tổ chức và triển khai công việc.

- Kỹ năng quản lý.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng.

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Khả năng tạo ảnh hưởng.

d. Yêu cầu khác

- Mạnh mẽ và quyết đoán.

- Năng động và chuyên nghiệp.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 40
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Him Lam Land Corp.

www.himlamland.com
        You are a confident, dynamic and creative person. We – one of the best Real Estate companies in Viet Nam, will bring you an...Detail

HR & Admin Manager (Male)

Him Lam Land Corp.

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts