language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.ctgroupvietnam.com

Tập đoàn C.T Group được biết đến như biểu tượng của một cộng đồng trẻ trung, năng động và đa dạng. Được thành lập từ năm 1992, với một bước dài giữa hai... Detail

HR Director

Employment Information

Benefits

  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Quản lý và điều hành hoạt động của Ban NLCĐ
- Đảm bảo tất cả hoạt động thuộc lĩnh vực Tổ chức Nhân sự, Hành chính, Chế độ, Văn hoá của Tập đoàn và các công ty thành viên luôn theo đúng yêu cầu, quy định của Tập đoàn.
- Đảm bảo các hoạt động luôn trôi chảy và phát triển theo đúng mục tiêu và chiến lược phát triển.
Quản trị tổ chức (Organization management)
- Xây dựng cơ cấu tổ chức đáp ứng yêu cầu kinh doanh từng giai đoạn, chức năng nhiệm vụ của các Phòng/Ban/Đơn vị, bản mô tả công việc cho từng vị trí.
- Lập và kiểm soát định biên nhân sự.
- Chịu trách nhiệm về hiệu quả và hiệu suất của cấu trúc.
- Xây dựng Organization charts.
- Xây dựng Operational charts.
- Xây dựng working flow charts.
- Xây dựng các quy trình phối hợp giữa các Phòng/Ban/Đơn vị.
- Giám sát sự phối hợp giữa các Phòng/Ban/ Đơn vị.
- Triển khai và chỉ đạo xây dựng hệ thống quy trình, quy định theo tiêu chuẩn ISO.
- Các công tác khác liên quan đến quản trị tổ chức.
Quản trị nhân sự (Personnel management)
- Lập và kiểm soát ngân sách hàng năm, hàng tháng chi trả lương, thưởng, phúc lợi cùng với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy trình Tập đoàn và Luật Lao động hiện hành.
- Chỉ đạo, quản lý việc soạn thảo, cập nhật Nội quy lao động, Sổ tay nhân viên, Thỏa ước lao động tập thể, các văn bản về hành chính nhân sự một cách thường xuyên.
- Kiểm soát nội quy, quy định, quy chế kỷ luật, quan hệ lao động…đảm bảo môi trường làm việc công bằng, kỷ cương.
- Xây dựng các chiến lược tuyển dụng, thu hút nhân tài.
- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đánh giá năng lực, các kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn. Xây dựng lực lượng kế thừa, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các chiến lược phát triển, kinh doanh của Tập đoàn.
- Cố vấn cho Phòng Đào tạo & Phát triển nhân tài xây dựng và thực hiện các giáo trình huấn luyện kỹ năng mềm.
- Đôn đốc, thực hiện các chương trình và kế hoạch trong phạm vi trách nhiệm của Ban NLCĐ.
- Khen thưởng, kỷ luật CBNV trong toàn Tập đoàn.
Quản trị động lực (Dynamic management)
- Xây dựng chiến lược về quản trị động lực; động viên nhân viên; Hệ thống đánh giá năng lực ngày càng khoa học và định lượng, chỉ tiêu phù hợp tất cả vị trí và ngành nghề trong Tập đoàn.
- Ban hành và cập nhật hàng năm các chính sách nhân sự của Tập đoàn: Quy chế khen thưởng - kỷ luật; chính sách đãi ngộ; Chính sách đào tạo, phúc lợi, thăng tiến đề bạt, chính sách nâng lương.
- Phát động các phong trào thi đua và tổ chức các sự kiện trong Tập đoàn.
-Thường xuyên cập nhật thông tin, khảo sát mức lương thị trường, đảm bảo xây dựng được hệ thống thang bảng lương của Tập đoàn hợp lý, cạnh tranh.
- Xây dựng và giữ gìn văn hóa Tập đoàn.
- Văn thể mỹ - truyền thông nội bộ, kế thừa, loại trừ các cá nhân, yếu tố giảm động lực của tổ chức.
Quản trị hiệu suất (Productivity management)
- Cố vấn cho các Trưởng Phòng/Ban/Đơn vị xây dựng các chỉ tiêu trong công việc cho từng vị trí công việc.
- Đánh giá hiệu suất bình quân trên mỗi CBNV Tập đoàn theo tháng, quý, năm (sản phẩm, doanh số, lợi nhuận).
- Xây dựng và kiểm tra công tác phê duyệt các chỉ tiêu của Lãnh đạo các Phòng/Ban/Đơn vị trong cho từng vị trí công việc.
- Hướng dẫn các đơn vị thành viên triển khai, thực hiện theo quy chuẩn đã được HĐQT duyệt.
- Xây dựng cán cân: Doanh thu – Lợi nhuận – Thu nhập.
Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược quảng bá thương hiệu cho nhân sự Tập đoàn.
-Truyền thông đối ngoại:
+ Đại diện cho Tập đoàn trong các hoạt động, sự kiện nhân sự: HR Dinner, HR Gala, Ngày hội việc làm, Hội chợ việc làm…
+ Xây dựng và mở rộng mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp các dịch vụ nhân sự, các Công ty săn đầu người, các trường Cao đẳng, Đại học…
+ Các hoạt động quảng bá thương hiệu Nhân sự khác:
C-Team : Thương hiệu đội quản lý cao cấp của C.T Group.
M-Team: Thương hiệu đội quản lý cấp trung của C.T Group.
- Truyền thông nội bộ:
+ Cập nhật các thông tin lên webnoibo, bảng tin Tập đoàn: Tuyển dụng, Khen thưởng – Kỷ luật, các sự kiện trong Tập đoàn,…
Điều hành các công việc hành chính của Ban NLCĐ
- Quản lý, duyệt chi mua sắm các công cụ, dụng cụ làm việc cho CBNV Ban NLCĐ theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Tập đoàn.
- Chỉ đạo việc thiết lập hệ thống quản l‎ý công tác lưu trữ, phân loại các tài liệu, văn bản, biểu mẫu hành chánh một cách bài bản, khoa học nhằm đảm bảo luôn dễ dàng tra cứu, trích lục khi cần thiết.
- Chỉ đạo việc soạn thảo, phát hành và lưu trữ tất cả các loại thông báo, quy định, quyết định, chỉ thị liên quan đến các chính sách nhân sự, khen thưởng, kỷ luật, khiển trách, nhắc nhở, bổ nhiệm, miễn nhiệm… và các hình thức khác liên quan đến các hoạt động trong VPTĐ theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn.
- Tiếp đón và làm việc với các cơ quan nhà nước về lao động theo yêu cầu của Chủ Tịch
- Phê duyệt các đề xuất liên quan đến hành chính, nhân sự.

Job Requirement

- Độ tuổi: 30 – 50 tuổi. 
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các công ty có quy mô tối thiểu 200 nhân sự hoặc 5 năm kinh nghiệm ở vị trí HR Manager của các công ty, tập đoàn lớn quy mô từ 500 nhân sự trở lên.
- Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).
- Tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm văn phòng, chuyên ngành…
- Kỹ năng: 
+ Kỹ năng lắng nghe, thuyết phục, đàm phán, giải quyết tình huống, ngoại giao cao cấp.
+ Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo.
+ Có óc sáng tạo, tư duy logic, tầm nhìn và khả năng hoạch định chiến lược, tổ chức và giám sát.
- Kiến thức liên quan: 
- Am hiểu, biết vận dụng linh hoạt các chiến lược quản trị nguồn nhân lực.
- Am hiểu tâm lý học.
- Có kiến thức về luật và các quy định về người lao động.
- Các tố chất cần thiết khác:
+ Điềm tĩnh, trung thực, cẩn thận và tiêu chuẩn đạo đức cao.
+ Là tấm gương điển hình để nhân viên noi theo.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
- Thưởng nhân các ngày Lễ/Tết theo quy định của Nhà nước
- Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân hoặc tập thể;
- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh;
- Thưởng lương tháng 13;
- Thưởng thành tích theo KPIs (từ 01 - 05 tháng lương và phiếu an sinh);
- Thưởng thâm niên: 01 lượng vàng SJC (Thưởng trên mỗi lần đủ 5 năm thâm niên, các mốc 5, 10, 15, 20,…).
- Chính sách ưu đãi mua căn hộ với chiết khấu và quà tặng đặc biệt cho CBNV;
- Tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV: Sinh nhật, quà cho CBNV nữ nhân ngày 8/3, 20/10;
- Hỗ trợ cho vay cá nhân đối với CBNV;
- Các khoản trợ cấp: Kết hôn, tang chế, ốm đau, thai sản, cơm trưa, gửi xe, liên lạc, xăng, công tác, giao tế, đồng phục;
- Tổ chức xe đưa CBNV về quê ăn Tết;
- Chương trình Caravan xuyên Việt hàng năm;
- Được hưởng chế độ nghỉ dưỡng 1 lần/năm (Léman Cap Vũng Tàu);
- Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội dành cho CBNV;
- Các chương trình chăm lo cho con em CBNV: Ngày hội gia đình (Family Day), hỗ trợ đào tạo, khen thưởng con CBNV có thành tích học tập tốt.

HR Director

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts