• Experience

  No experience

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/06/2020

Location

Ho Chi Minh

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Implement in searching and selecting candidates based on Staff Requisition Form
 • Arrange and orgainze interviews for all Departments/Sections
 • Update and manage candidate profiles, send Offer Letter and interview's result for candidate
 • Implementation Pre-employment processes
 • Maintain the employee attendance, update the leave record of all Employees
 • Assit in tasks relating to register PIT code, dependent's PIT code, family circumtance deduction
 • Implementation of works and benefits of SI, HI, UI, health, accident for Employees accurately on timely basic
 • Update employee database software
 • Ensure all of the employee information is always fully updated, accurate and in security
 • Update the process of works, monitor and implement activities in new offer, adjustment and extension of the labor
 • Assit in storing, sorting and tracking documents, procedures and regulations of the company
 • Follow up, review and implement procedures for foreign Employees: Work Permit, Visa, Temporary Residence Card, etc.
 • Perform other task assigned by Leaders.

------------------------------------------

 • Thực hiện việc tìm kiếm và chọc lọc ứng viên căn cứ vào phiếu yêu cầu tuyển dụng lao động
 • Sắp xếp và tổ chức phỏng vấn cho các Phòng/ Bộ phận chuyên môn
 • Cập nhật và quản lý dữ liệu của các ứng viên, gửi thư mời tuyển dụng và kết quả phỏng vấn cho ứng viên
 • Thực hiện công tác tiếp nhận nhân sự mới
 • Thực hiện chấm công, theo dõi ngày phép của Người lao động
 • Hỗ trợ các công việc liên quan đến đăng ký mã số thuế TNCN, người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh
 • Thực hiện các công tác và các chế độ về BHXH, YT, TN, sức khỏe, tai nạn cho Người lao động chính xác và kịp thời
 • Cập nhập dữ liệu phần mềm Nhân sự
 • Đảm bảo tất cả thông tin của Người lao động luôn được cập nhập đầy đủ, chính xác và bảo mật
 • Cập nhập quá trình công tác, theo dõi và thực hiện các công tác cấp mới, điều chỉnh và gia hạn hợp đồng lao động
 • Hỗ trợ lưu trữ, sắp xếp và theo dõi các tài liệu, quy trình, quy định của công ty
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Job Requirement

 • University graduation
 • Knowledge in HR fields
 • Foreign language: English (Intermediate level or above)
 • Proficient in Word, Excel, PowerPoint and email
 • Knowledge of Labor laws and law regulations
 • Responsible, careful and honest
 • Persuasion and communication skills

-----------------------------------------

 • Tốt nghiệp đại học
 • Có kiến thức về Nhân sự
 • Ngoại ngữ:  Tiếng Anh (trình độ trung cấp trở lên)
 • Thành thạo Word, Excel, PowerPoint và email
 • Hiểu biết về Luật Lao động và các quy định của pháp luật
 • Có trách nhiệm, cẩn thận, trung thực
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Similar jobs

Công Ty TNHH Easy Fintech Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Quản lý Phát triển Oxley MK Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AKYN

$ 18 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

INSEE

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Kien Giang | Ba Ria-VT

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ 55 Tr - 110 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ 25 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh

DHL-VNPT Express Ltd.

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ I K O N Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Phu Hung Assurance

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Liên Kết Thái Bình (Uncle-Bills)

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
Feedback