language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

HR Internship

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD
Updated: 07/11/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập danh sách, gọi điện thoại cho ứng viên, hỗ trợ phỏng vấn
 • Hỗ trợ các hoạt động training đầu vào cho nhân viên mới
 • Quản lý giao nhận thư
 • Hỗ trợ các hoạt động admin liên quan đến nhà ăn, văn phòng phẩm...
 • Các công việc khác khi có yêu cầu...

Job Requirement

 • Sinh viên có nhu cầu kiến tập, thực tập trước khi ra trường
 • Ưu tiên ứng viên ở Bình Dương
 • Chịu khó học hỏi

* BENEFITS:

 • Cơ hội tham gia các khóa đào tạo
 • Hưởng trợ cấp thực tập theo quy đính
 • Được đào tạo các kiến thức về nhân sự
 • Hướng dẫn hoàn thành đề tài thực tập

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Contract/ Freelance

Company Overview

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD

www.panasonic.com.vnCompany size: 7000
Our mission of improving living quality of people in Vietnam started in a humble factory, back in the 1970s in Ho Chi Minh City, where the National branded...Detail

People who applied to this job also applied to:

HR Internship

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD

Employment Information

HR Internship

Location