HR Manager - Sales/Real Estate

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm giải trình trong việc triển khai, vận hành và đảm bảo tính hiệu lực của các quy trình, chính sách, chương trình nhân sự tại khối khách hàng chức năng
 • Chủ động cung cấp dịch vụ tư vấn đến Giám đốc khối chức năng nhằm giúp GĐK chức năng ra quyết định phù hợp về các vấn đề liên quan đến nhân sự
 • Chủ động nhận diện và cung cấp thông tin đầu vào, phản hồi về hiệu lực và hiệu quả của qui trình, chính sách và nhu cầu của khách hàng cho HR trung tâm nhằm phục vụ cho việc thiết lập, cải tiến và hoạch định các qui trình, chính sách chung.
 • Cung cấp nguồn nhân lực đúng, đủ theo đúng kế hoạch nguồn nhân lực và nhu cầu tuyển dụng được duyệt, để vận hành chức năng, mục tiêu của khối phòng ban
 • Quản lý và phát triển chuyên môn cho đội ngũ HRBP
 • Cập nhật, triển khai chính sách chấm công, thưởng, phạt, công tác phí liên quan đến Khối khách hàng phụ trách
 • Báo cáo nhân sự/ báo cáo công việc

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về Kinh tế, nhân sự
 • Kiến thức về quản trị nguồn nhân lực, luật lao động, bảo hiểm…
 • Có 7 năm kinh nghiệm trong mảng nhân sự, trong đó tối thiểu 4 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự
 • Kiến thức về lĩnh vực chức năng và cấu trúc tổ chức các khối, phòng ban.
 • Kiến thức về khối Sales công ty FMCG hoặc HR của công ty Bất động sản tầm trung.
 • Kiến thức về quản lý ngân sách nhân sự
 • Kỹ năng quản lý dự án, quản lý sự thay đổi, lập và triển khai kế hoạch
 • Kỹ năng thiết lập, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, thiết kế mô tả công việc
 • Kỹ năng xây dựng và quản lý mối quan hệ với khách hàng
 • Kỹ năng giải quyết quan hệ lao động và gắn kết nhân viên

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Job type : Permanent
 • Age: 35 - 45
Location

Employment Information

 • Work location
 • Job level
  Manager
 • Salary
  Competitive
 • Deadline to apply
  30/08/2020
 • Industry
 • Experience
  7 - 20 Years
Feedback