language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

HR Manager/ Trưởng Phòng Nhân Sự

Công ty CP IIG Việt Nam
Updated: 15/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch

- Nghiên cứu, xây dựng và đệ trình chiến lược nguồn nhân lực và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của công ty

- Xây dựng, đệ trình, đề xuất thay đổi các chính sách, quy trình liên quan đến quản trị nguồn nhân lực của Công ty, bao gồm lập kế hoạch nhân lực, lựa chọn và tuyển dụng, lương và khen thưởng, đánh giá kết quả thực hiện công việc, đào tạo và phát triển nhân viên

- Tổ chức thực hiện các chính sách, quy trình quản trị nguồn nhân lực tại Văn phòng Công ty và các Chi nhánh, bao gồm việc tuyển dụng, đào tạo, thử việc, bổ nhiệm, thuyên chuyển, cho nghỉ việc.

2. Tuyển dụng

- Trực tiếp tham gia vào quá trình tuyển dụng và kiểm soát hoạt động tuyển dụng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các bộ phận, đơn vị.

3. Đào tạo

- Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo nhân sự trong Công ty.

- Xây dựng chính sách đào tạo, tổ chức cho CBNV tham gia đào tạo. Theo dõi, đánh giá kết quả sau đào tạo

· Đánh giá

- Tổ chức đánh giá kết quả công việc nhân viên, định hướng nghề nghiệp, phát triển năng lực nhân viên định kỳ 6 tháng và 1 năm.

4. Lương thưởng và các chính sách, chế độ

- Tham mưu cho Ban giám đốc các chính sách và hệ thống lương thưởng phù hợp với hoạt động của công ty.

- Xây dựng và giám sát hệ thống lương thưởng và các chính sách chế độ cho người lao động của Công ty.

- Tổ chức quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu nhân viên trong Công ty.

5. Quan hệ lao động

- Giám sát việc tuân thủ nội quy lao động và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của nhân viên, giải quyết các khiếu nại và tranh chấp lao động.

- Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, hội thảo, đảm bảo các tiêu chuẩn phúc lợi dành cho nhân viên.

· Tổ chức quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu nhân viên trong Công ty.

Job Requirement

·         Trình độ

-          Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân sự

·         Kỹ năng

-          Trình độ Tiếng Anh: TOEIC 550 điểm (tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL 5.5)

-          Tin học văn phòng thành thạo

-          Giao tiếp

-          Giải quyết vấn đề

-          Lập kế hoạch

-          Xây dựng quan hệ

-          Quản lý và phát triển con người

-          Xây dựng tổ chức

-          Xây dựng hệ thống

·         Kinh nghiệm

-          7- 10 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự

-          3 năm ở vị trí quản lý

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty CP IIG Việt Nam

www.iigvietnam.com
Được thành lập vào năm 2000 với trụ sở tại Hà Nội và 02 chi nhánh ở TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, IIG Việt Nam hiện là một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực Khảo...Detail

HR Manager/ Trưởng Phòng Nhân Sự

Công ty CP IIG Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts