About us

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Employment Information

HR Officer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 1.000 - 1.500 USD
Deadline to apply 29/07/2020
Industry Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 5 Years

Location

Công Ty TNHH GBC-Engineers Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ 60 Tr - 100 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Trường THCS Và THPT Đinh Thiện Lý

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH GBC-Engineers Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

PMAX Join Stock Company

$ 1,1 Tr - 2,2 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ CitiGym

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Smart Twine Solutions

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

HR Strategy _ Recruitment Agency

$ 66 Tr - 110 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Dong Nai | Long An

TNHH MTV Cimigo

$ 12 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ascenx Technologies Vietnam Ltd. Co.

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Trends & Technologies, Inc. Co.Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh