language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

OECHSLER’s beginnings The company founded in 1864 by Matthias Oechsler at Ansbach in the Franconian region of Germany is today a high-tech innovator of future-oriented solution in polymer... Detail

Employment Information

HR Specialist (C&B)

Job Description

 • Phối hợp rà soát, cập nhật và đề xuất xây dựng quy chế lương, các chương trình về thù lao thu nhập, tiêu chuẩn định giá công việc, phân bậc và đánh giá nhân viên.
 • Coordination review, update and propose the development of salary regulations, income compensation programs, job evaluation criteria, grading and staff evaluation.
 • Xây dựng và đề xuất các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc.
 • Formulate and propose measures to encourage employees to work.
  • Tổng hợp thông tin, dữ liệu chấm công, giấy tờ, chứng từ liên quan tới việc làm lương, phép, bảo hiểm trong tháng kiểm tra tính hợp lệ và yêu cầu bổ sung đúng, đầy đủ về biểu mẫu thời hạn.
  • Collecting information, timekeeping data, papers and documents related to wage, permit and insurance in the month to check the validity and request for correct and complete supplement of the time form.
  • Tính lương, thưởng cho người lao động đảm bảo tính chính xác, đúng thời hạn.
  • Salary and bonus for employees to ensure accuracy, on time.
  • Trình duyệt và làm các thủ tục thanh toán tiền lương, thưởng cho cán bộ nhân viên đúng thời hạn.
  • Approve and make payment procedures, bonus for staff on time.
  • Giải đáp các vấn đề thắc mắc liên quan tới lương, thưởng, phép, chấm công cho cán bộ nhân viên
  • Answer questions related to wages, bonuses, permits, timesheet for staffs.
  • Thực hiện các thủ tục Bảo hiểm và chính sách chế độ cho người lao động.
  • Implement insurance procedures and policy for workers
  • Thực hiện các thủ tục chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động nghỉ việc.
  • To carry out procedures to terminate the labor contract for employee who quit their job.
  • Soạn thảo và quản lý hợp đồng lao động, hồ sơ tài liệu và các quyết định nhân sự cho CBNV chính thức.
  • Drafting and managing labor contracts, documents and personnel decisions for the official staff.
  • Hỗ trợ chuyên viên admin trong cáccông việc hành chính và những việc khác do cấp trên giao.
  • Assist the admin specialist in administrative works and other tasks assigned by the superiors

  Job Requirement

  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành có liên quan, hơn 2 năm kinh nghiệm về mảng C&B và hành chánh văn phòng
  • Colleges or higher graduted in related field, with 2+ years’ experience in C&B and Admin role
  • Am hiểu và có kinh nghiệm trong chính sách nhân sự, phúc lợi, bảng lương và quản lí hồ sơ nhân viên
  • Knowledge and experience in human resources policies/practices, benefits, payroll administration and staffing
  • Có kinh nghiệm về nhập liệu, báo cáo, phân tích dữ liệu trên hệ thống nhân sự
  • Experience with data entry, pulling reports and analyzing data integrity within HR systems
  • Phải có kĩ năng giao tiếp tốt, kĩ năng viết tốt cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt
  • Must have excellent interpersonal, and written and oral communication skills (both English & Vietnamese).
  • Thành thục tin học văn phòng
  • Good at computer skills in MS Office Suite
  • Chịu khó, ham học hỏi
  • Can do attitude and willing to learn

  More Information

  • Experience: 2 Years

  HR Specialist (C&B)

  Oechsler Motion Vietnam Co., Ltd

  Get email alerts for new jobs

  Setup Email alerts