language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

HR Staff

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)
Updated: 12/06/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 1 Years

  Salary: -

 • Industry: Human Resources

  Deadline to apply: 12/07/2019

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

(i)Recording training events on SAP and reaction forms.

Cập nhật vào hệ thống SAP danh sách học viên và tổng hợp các mẫu biểu đánh giá sau khóa đào tạo

(ii) Preparing training materials and logistics.

Chuẩn bị các tài liệu và hậu cần của khóa đào tạo

(iii) Updating CVs on system.

Cập nhật sơ yếu lý lịch trong hệ thống

(iv) Document filing (including staff in and out).

Lưu, cập nhật hồ sơ của nhân viên mới và nhân viên nghỉ việc

(v) Mass filling, old files storage at warehouse.

Lưu hồ sơ số lượng lớn như Quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Thư tăng lương, Thư thưởng và lưu kho hồ sơ cũ

(vi) Supporting Graduated Development Program (GDP) and Junior Engineer Trainee (JET) program (Initial screening, coordinator in interview day).

Hỗ trợ chương trình GDP, JET , (sàng lọc ban đầu, phối hợp trong ngày phỏng vấn).

(vii) Submitting labor-related documents to Governments (there would be 2 options: only working indoor and only going out and directly submitting required documents to Governments, no English requirement).

Nộp các văn bản có liên quan đến lao động đến Cơ quan Nhà Nước (có 02 sự lựa chọn : chi làm việc trong văn phòng và chỉ làm việc bên ngoài văn phòng và trực tiếp nộp các văn ban được yêu cầu cho Cơ quan Nhà Nước, không yêu cầu về tiếng Anh)

Job Requirement

1 năm kinh nghiệm, cần cù, chăm chỉ, tỉ mỉ, có chí cầu tiến

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

www.40hrs.vn
40Hrs was founded in San Jose, California in the early 2000. Today we have a team of bright, talented recruiters that give the firm a balance of experience...Detail

People who applied to this job also applied to:

HR Staff

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts