About us

Công Ty TNHH POSCO - Việt Nam

Employment Information

HR STAFF

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/12/2020
Industry Human Resources
Experience 1 - 2 Years

Location

PEB Steel Buildings Co., Ltd

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH Dự Án Hồ Tràm

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH POSCO - Việt Nam

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH POSCO - Việt Nam

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AKYN

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Dong Nai | Ba Ria-VT

Thi Vai International Port Co., Ltd

$ Competitive

  • Ba Ria-VT