language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Digiworld Corporation

HRBP Specialist

Digiworld Corporation
Updated: 05/02/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: Human Resources

  Deadline to apply: 06/03/2019

 • Job level:

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Phát triển tổ chức:

 • Kiểm tra cơ cấu tổ chức sẵn có (trên cơ sở cân nhắc đến các nguyên tắc, chính sách của Công ty và bối cảnh kinh doanh địa phương), đảm bảo cơ cấu tổ chức được tổ chức một cách hiệu quả nhất, vạch rõ nhiệm vụ của mỗi nhân viên, tối đa hoá hiệu quả công việc của nhân viên và đáp ứng được các thách thức kinh doanh trong tương lai mà vẫn đảm bảo hiệu quả về mặt chi phí.

 • Tư vấn và hỗ trợ về quản trị thay đổi, tái cấu trúc tổ chức, phân định việc làm và outsourcing v,v…

 • Xây dựng văn hoá phù hợp với tôn chỉ định hướng của Công ty thông qua việc hỗ trợ và hướng dẫn cho các cấp quản lý của các Phòng ban/ bộ phận thực hiện các quy trình nhân sự.

 • Làm việc với các cấp quản lý nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo của các bộ phận ở hiện tại và trong tương lai.

- Quản lý hiệu quả công việc:

 • Đưa văn hoá quản trị hiệu quả công việc vào các phòng ban/ bộ phận như một phương tiện đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

 • Đảm bảo Quy trình quản trị hiệu quả công việc được thực thi từ các chỉ số KPIs rõ ràng và được đưa đến toàn bộ các vị trí và cấp bậc trong các phòng ban/ bộ phận.

 • Đảm bảo việc đánh giá kết quả công việc được thực hiện một cách minh bạch, công bằng bởi các cấp quản lý.

 • Quản lý hiệu quả công việc kém trong các phòng ban/ bộ phận.

- Quản trị nhân tài:

 • Quản lý quy trình quản trị nhân tài và làm việc sâu sát với các cấp quản lý của các phòng ban/ bộ phận nhằm đảm bảo việc nhận diện, kết nối và phát triển các nhân tài bằng kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

 • Phối hợp với HRSS xây dựng kế hoạch thu hút và lựa chọn nhân tài phù hợp với nhu cầu của các bộ phận.

- Phát triển năng lực:

 • Nhận diện các năng lực cần thiết ở hiện tại và trong tương lai của các phòng ban/ bộ phận

 • Đề xuất kế hoạch tập huấn/ xây dựng, trang bị cần thiết để các phòng ban/ bộ phận có thể thực hiện được các mục tiêu kinh doanh hiện tại và trong tương lai.

 • Đảm bảo toàn bộ các khoá tập huấn được thiết kế và thực hiện một cách hiệu quả hỗ trợ cho công việc.

- Gắn kết nhân tài:

 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc đôi bên cùng có lợi với người lao động thông qua môi trường làm việc khích lệ giao tiếp và tinh thần hợp tác.

 • Cổ vũ và khích lệ văn hoá và môi trường hiệu quả, cởi mở, trao quyền và công bằng, đồng thời hướng dẫn mọi người hành xử và quyết định phù hợp với tôn chỉ hoạt động của Công ty.

- Phát triển bộ phận:

 • Đảm bảo các cấp quản lý và nhân viên các phòng ban/bộ phận hiểu về mô hình HR.

 • Kịp thời đưa phản hồi khách quan cho HRSS về chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo các dịch vụ HR cung cấp cho các bộ phận kinh doanh đáp ứng hoặc vượt tiêu chuẩn mong đợi.

 • Phối hợp với HRSS đảm bảo các công việc và dự án HR được xây dựng và thực hiện nhằm hỗ trợ cho công việc kinh doanh.

 • Cùng HRSS phát triển và cải tiến quy trình, HR, góp phần đẩy mạnh vai trò của HR trong tổ chức.

- Các công việc khác/ Other projects as assigned by the Deputy GD.

Job Requirement

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong quản lý nhân sự / chức năng HRBP / hoạt động nhân sự.

- Hoạt động phát triển (đào tạo, quản lý tài năng, lập kế hoạch kế thừa).

- Kiến thức tốt về Luật Lao động.

- Kỹ năng giao tiếp cá nhân và khả năng mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ, sự tin tưởng và ảnh hưởng.

- Giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích và đa nhiệm mạnh mẽ.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Digiworld Corporation

www.digiworld.com.vnCompany size: 1,000 người
Established in 1997, Digiworld-the leading market expansion services provider in Vietnam – has achieved many successes in various categories, especially in...Detail

People who applied to this job also applied to:

HRBP Specialist

Digiworld Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts