About us

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Hóa Dầu Long Sơn

Employment Information

HSE Coordinator

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Oil / Gas , Civil / Construction , Others
Experience 8 - 14 Years

Phuc Thang Fine Furniture

$ Competitive

 • Binh Duong

Phuc Thang Fine Furniture

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Magnussen Logistics

$ Competitive

 • Binh Duong

Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn

$ Competitive

 • Tay Ninh | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn

$ Competitive

 • Tay Ninh | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH QES (Việt Nam)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Global Education Express

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ

$ 7 Tr - 11 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Representative Office of Kimson Limited

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh