About us

California Fitness & Yoga Centers

Employment Information

Huấn Luyện Viên Cá Nhân - PT Pilates - Hà Nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 28/08/2020
Industry Sales / Business Development , Medical / Healthcare , Consulting

Công ty TNHH Maruta Việt Nam ( Fit24 - Fitness & Yoga Center)

$ Over 6 Tr VND

 • Ha Noi

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Competitive

 • Ha Noi | Nghe An | Ha Tinh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

 • Ha Noi

Shinhan Bank Vietnam

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Dalat Hasfarm

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung

$ 5,6 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi