About us

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Employment Information

[Hùng Vương] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Phu Tho

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Nam | Phu Tho | Bac Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

  • Quang Ninh | Phu Tho | Vinh Phuc

NINJA VAN VIỆT NAM

$ Competitive

  • Thai Nguyen | Vinh Phuc | Phu Tho