About us

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Employment Information

HVAC ENGINEER

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 1.000 USD
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Civil / Construction
Experience 3 Years

Location

JGC Vietnam Company

$ Competitive

  • Ha Noi

JGC Vietnam Company

$ Competitive

  • Ha Noi

JGC Vietnam Company

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Ha Noi

Alphanam Group

$ Competitive

  • Ha Noi | North Central Coast

Honeywell Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TTL

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 13 Mil - 23 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi