language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Imports Coordinator / Nhân Viên Quản Lý Hàng Hóa

Zuellig Pharma Viet Nam
Updated: 15/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

Purpose of Position

- Implement daily work of shipment and inventory in details per item per assigned principal

Responsibilities

- Work closely with suppliers about shipping documents to ensure that they are qualified enough to clear shipments

- Coordinate with importer to ensure that shipments are released in right time

- Calculate stocks demand of branches and do branch transfers accordingly

- Check and do samples withdrawn in special cases as per properly request of principals

- Verify importer’s invoices and principals’ invoices before passing to Finance

- Update rolling forecast and issue PO as requested of Inventory Supervisor

- Report to principals al irregular stock like damaged goods/ expired goods/ shortage

- Verify expenses relating to shipment release

- Cooperate with relating sections to handle issues of consignment stock

- Reserve stocks for tender hospitals

- Do inventory reports for Finance and Principals

- Provide logistic services to principals and internal departments

----------------------------------

Mục đích của công việc

- Công việc hàng ngày là nhập khẩu hàng và quản lý kho chi tiết theo từng mặt hàng và từng hãng

Trách nhiệm

- Liên hệ chặt chẽ với nhà cung cấp về chứng từ nhập khẩu để đảm bảo là chứng từ đủ tiêu chuẩn để nhận hàng

- Phối hợp với nhà nhập khẩu để đảm bảo các lô hàng được nhận đúng thời hạn

- Tính toán nhu cầu hàng hóa tại các chi nhánh để thực hiện việc điều chuyển hàng cho phù hợp

- Kiểm tra và tiến hành rút mẫu trong một số trường hợp đặc biệt theo yêu cầu hợp lệ của hãng

- Kiểm tra, xác nhận hóa đơn của nhà nhập khẩu và của hãng trước khi chuyển cho kế toán

- Cập nhật báo cáo dự tính mức bán của hàng hóa và làm đơn đặt hàng theo yêu cầu của Giám sát hàng hóa

- Báo cáo cho hãng tất cả các trường hợp hàng bất thường như: hàng hư hỏng, hàng hết hạn sử dụng, hàng mất/ thiếu

- Kiểm tra, xác nhận phí giao dịch liên quan đến việc nhận lô hàng nhập khẩu

- Phối hợp với bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề về hàng hóa ký gửi

- Dự trữ hàng cho các đơn hàng thầu của bệnh viện

- Làm báo cáo tồn kho cho kế toán và cho hãng

- Cung cấp dịch vụ logistic cho hãng và cho nội bộ công ty

Job Requirement

Education & Qualification

- University degree

- Able to communicate in English well, especially in reading and writing

Skills

- Good communication in the group and outsides

Other Specific Requirements

- Patience, careful & accurate

- Persistent and industrious

Our benefit including:

- 13th month salary guarantee

- Performance bonus/ Incentive scheme applied for commercial function

- 18 annual leaves 

- Healthcare insurance for you and your children

- Working time: Mon-Fri, 8AM – 5:30PM (1.5 hour break)

- Others: follow company policy (team building, company trip, internal training,…)

- Location: District 1 or Tan Tao Warehouse

----------------------------------------

Trình độ học vấn & Bằng cấp

- Tốt nghiệp đại học

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, đặc biệt là khả năng đọc và viết.

Kỹ năng

- Giao tiếp tốt trong nhóm và bên ngoài

 Những yêu cầu đặc biệt khác

- Kiên nhẫn, cẩn thận và chính xác

- Kiên trì và siêng năng

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Zuellig Pharma Viet Nam

www.zuelligpharma.com

Zuellig Pharma is a leading company in providing logistics services for healthcare products in Asia Pacific.

Imports Coordinator / Nhân Viên Quản Lý Hàng Hóa

Zuellig Pharma Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts