In-process Mechanical QA Engineer/ Kỹ sư kiểm soát chất lượng

Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company

In-process Mechanical QA Engineer/ Kỹ sư kiểm soát chất lượng

Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company
 • Experience

  1 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/06/2020

Location

Ho Chi Minh

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

 1. TÓM TẮT CÔNG VIỆC/ JOB SUMMARY

Kiểm soát chất lượng sản phẩm bằng cách thực hiện kiểm tra, thu thập thông tin kỹ thuật, lập các hướng dẫn cho việc kiểm tra, đo lường, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Lưu giữ kết quả kiểm tra, hệ thống hóa dữ liệu, tổng hợp, phân tích và báo cáo kết quả kiểm tra.

Control quality of product by inspecting, collecting technical information, making work instruction, checklist for inspection, measurement, assure product meet requirement. Record inspection results, summary and analyze data.

 1. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM/ ESSENTIAL DUTIES & RESPONSIBILITIES
 • Được phân công vào dự án, lập kế hoạch kiểm soát chất lượng và biểu mẩu kiểm tra cho dự án
 • Be assigned to project, create “Quality control plan” and checkslist for project.
 • Nhận và thu thập tất cả các thông tin kỹ thuật từ dự án: DFM, BOM, bản vẽ, datasheet, hướng dẫn lắp ráp, yêu cầu từ khách hàng.
 • Collect & get all technical information: DFM, BOM, drawing, assembly SOP, customer’s requirement/specification.
 • Thực hiện kiểm tra, ghi chép đầy đủ kết quả kiểm tra thử nghiệm vào phiếu kiểm tra, phiếu đánh giá chất lượng
 • Inspect and record result to checksheet, form.
 • Thống kê, phân tích & báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra & thử nghiệm.
 • Summary, analysis & report for inspection & testing results.
 • Viết hướng dẫn hướng dẫn cách kiểm tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị.
 • Make work instruction (WI), guide how to use measuring equipment.
 • Lập báo cáo Không phù hợp & đề xuất phương án xử lý gửi cho các bên liên quan.
 • Make non-conforming report, give solution & inform to relative department.
 • Hệ thống hóa và theo dõi lỗi phát sinh trong quá trình kiểm tra và sản xuất
 • Keep in-process inspection data & all non-conforming (issue) into the tracking file/log
 • Cập nhật danh sách tài liệu và các hồ sơ nội bộ (phiếu ghi chép kết quả đo).
 • Update the list of documents and internal records (measurement result).
 • Xem xét & cập nhật các yêu cầu đặc biệt trong bản vẽ nguyên vật liệu, cụm lắp ráp vào phiếu ghi chép kiểm tra.
 • Review/update the special requirements in the drawings of materials, assembly kit to checklist.
 • Vận hành các thiết bị đo kiểm và các dụng cụ/thiết bị kiểm tra khác có liên quan.
 • Use measuring equipment and other related inspection tool/equipment.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng nhóm/trưởng phòng kiểm tra chất lượng.
 • Other assignment as assign from QA Leader/Manager.

Job Requirement

NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM/ ESSENTIAL DUTIES & RESPONSIBILITIES

 1. Trình độ/ Education
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử
 • Bachelor of Engineering in Mechatronic, Mechanical
 • Tiếng Anh 4 kỹ năng nghe nói đọc viết thành thạo
 • English 4 skills (speaking, listening, reading and writing)
 1. Kinh nghiệm/ Experience
 • Trên 1 năm kinh nghiệm tại vị trí kỹ sư sản xuất/quản lý chất lượng trong công ty đa quốc gia sản xuất sản phẩm cơ khí, máy móc hoặc liên quan.
 • Over 01 years of work experience at position of Production Engineer/ QA/QC of MNC Manufacturing that produce mechanical part, machinery or relate field.
 1. Kiến thức & Kỹ năng/ Knowledge & Skills
 • Kỹ năng (Skill)
  • Giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm.
  • Good communication, problem solving & teamwork
  • Đọc hiểu bản vẽ điện, và chức năng của linh kiện, kết nối điện.
  • Read & understand electrical drawing, component function, connection.
  • Sử dụng thành thạo MS office, phần mềm thiết kế cơ khí (AutoCAD, SolidWork…)
  • Ability to use MS office, electrical engineering/design software (AutoCAD, SolidWork)
  • Thành thạo trong việc làm báo cáo, các bài thuyết trình.
  • Ability to make reports, presentations.
 • Hiểu biết (Knowledge)
  • Có kiến thức và khả năng sử dụng máy móc thiết bị, dụng cụ kiểm tra
  • Have knowledge, ability using measurement equipment/tool
  • Hiểu biết tiêu chuẩn ISO 9001, và các công cụ quản lý chất lượng.
  • Have knowledge about ISO9001, and quality tools.
 • Khả năng xã hội: (Society capability)
  • Tự tin, chân thật, cởi mở, kỹ năng giao tiếp khá; tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, có tinh thần hợp tác tốt, có khả năng làm việc theo nhóm đạt hiệu quả.
  • Confident, honest, open mind, good communication, meticulous, careful working, good cooperation, effective teamwork.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Similar jobs

Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Saint-Gobain Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Onpoint

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
Feedback