language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

INCOMING QUALITY ASSURANCE ENGINEER/ IQA ENGINEER

Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company
Updated: 23/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

JOB SUMMARY:

Kiểm soát chất lượng sản phẩm bằng cách thực hiện kiểm tra, thu thập thông tin kỹ thuật, lập các hướng dẫn cho việc kiểm tra, đo lường, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Lưu giữ kết quả kiểm tra, hệ thống hóa dữ liệu, tổng hợp, phân tích và báo cáo kết quả kiểm tra.

Control quality of product by inspecting, collecting technical information, making work instruction, checklist for inspection, measurement, assure product meet requirement. Record inspection results, summary and analyze data

 • Nhận và thu thập tất cả các thông tin kỹ thuật từ dự án: DFM, BOM, bản vẽ, datasheet, hướng dẫn lắp ráp, yêu cầu từ khách hàng.

Collect & get all technical information: DFM, drawing, assembly SOP, customer’s requirement/specification.

 • Tham gia lập kế hoạch kiểm soát chất lượng và biểu mẩu kiểm tra cho từng dự án.

Participate in creating “Quality control plan” and checklist for each project.

 • Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch kiểm soát chất lượng, ghi chép đầy đủ kết quả kiểm tra thử nghiệm vào phiếu kiểm tra, phiếu đánh giá chất lượng

Inspect material according to quality control plan and record result to checklist, form.

 • Thống kê, phân tích & báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra & thử nghiệm.

Summary, analysis & report for inspection & testing results.

 • Soạn hướng dẫn hướng dẫn cách kiểm tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Compose work instruction (WI), guide how to inspect or use measuring equipment.

 • Lập báo cáo Không phù hợp & đề xuất phương án xử lý gửi cho các bên liên quan.

Make non-conformance report, propose solution & inform to relative department.

 • Hệ thống hóa và theo dõi lỗi phát sinh trong quá trình kiểm tra và sản xuất.

Record inspection data & all non-conformance (issue) into the tracking file/log

 • Quản lý việc đăng ký, thực hiện và kiểm soát việc hiệu chuẩn, cấp phát thiết bị đo lường.

Manage registration, perform and control calibration, allocation all measurement tool/equipment.

 • Xem xét & cập nhật các yêu cầu đặc biệt trong bản vẽ nguyên vật liệu, cụm lắp ráp vào phiếu ghi chép kiểm tra.

Review/update the special requirements in the drawings of materials, assembly kit into checklist.

 • Vận hành các thiết bị đo kiểm: máy đo 3 chiều, kính hiển vi, máy đo tĩnh điện, thước đo, đồng hồ đo và các dụng cụ/thiết bị kiểm tra khác.

Use measuring equipment: CMM, Microscope, ESD meter, Caliper, Multimeter, and other inspection tool/equipment.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng nhóm/trưởng phòng kiểm tra chất lượng.

Other assignment as assign from QA Leader/Manager.

Job Requirement

Trình độ ( Education)

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật Cơ khí, Cơ điện tử hoặc Tự động hóa.
 • Bachelor of Engineering in Mechanical, Mechatronic or Automation
 1. Kinh nghiệm (Experience)
 • Trên 01 năm kinh nghiệm làm việc tại nhà máy sản xuất, công ty đa quốc gia
 • Over 01 years of work experience at MNC Manufacturing.
 • Kinh nghiệm làm việc liên quan đến kiểm tra cơ khí, thiết bị đo đạc chính xác.
 • Working experience in related jobs that relate to mechanical inspection, precision measurement tool/equipment.
 1. Hiểu biết và kỹ năng (Knowledge & Skills)
 • Kỹ năng (Skill)
  • Giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm.

Good communication, problem solving & teamwork

 • Đọc bản vẽ và các bản vẽ kĩ thuật tiếng Anh.

Technical drawing reading.

 • Phân tích dữ liệu và ra quyết định

Data analysis and decision making

 • Sử dụng thành thạo MS office, phần mềm đồ họa (Auto Cad, Solidwork)

Ability to use MS office, engineering software (auto CAD, Solid work)

 • Thành thạo trong việc làm báo cáo, các bài thuyết trình.

Ability to make reports, presentations.

 • Hiểu biết (Knowledge)
 • Có kiến thức và khả năng sử dụng máy móc thiết bị, dụng cụ kiểm tra

Have knowledge, ability using measurement equipment/tool

 • Hiểu biết tiêu chuẩn ISO 9001, và các công cụ quản lý chất lượng.

Have knowledge about ISO9001, and quality tools.

 • Khả năng xã hội: (Society capability)
 • Tự tin, chân thật, cởi mở, kỹ năng giao tiếp khá; tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, có tinh thần hợp tác tốt, có khả năng làm việc theo nhóm đạt hiệu quả.

Confident, honest, open mind, good communication, meticulous, careful working, good cooperation, effective teamwork.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company

GES is among the global leaders in semiconductor equipment services. With a team of broad experience in semiconductor field, GES provides technical resource...Detail

INCOMING QUALITY ASSURANCE ENGINEER/ IQA ENGINEER

Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts