language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Infra Maintenance Supervisor/ Infra維護部主管

Wistron NeWeb Corporation
Updated: 13/03/2019

Employment Information

Benefits

  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Quản lý kiểm soát và điều hành phòng sever, máy chủ,mạng,hệ thống.Xử lý bất thường của máy chủ trừ trường hợp sự cố do nhực điểm máy.
2. Quản lý quyền và dữ liệu hệ thống AD/DHCP/File/FTP server/SharePoin
3. Quản lý và bảo trì chống vi rút
4. Giúp người dùng giải quyết các vấn đề về máy tính

-----------------------

1、資訊服務管理
2、新系統的需求/規劃/建置
3、各階層溝通,評估系統修改及建立。
4、規劃建置網路及網路安全管理機制。
5、控管、備份網路伺服器內的檔案,並設定用戶端權限,以確保檔案安全。
6、監控系統運作,並建立危機處理的標準流程。
7、分析、解決用戶端通訊問題。
8、負責資訊安全的管制。
9、依照企業需求,規劃、架設及管理各種資訊系統。
10、與台灣、大陸廠區維持良好互動,落實當地資訊安全政策。

Job Requirement

Học vấn: Đại học
Kinh nghiệm 10 năm trở lên
Kinh nghiệm cấp quản lý 5 năm trở nên
1. 5 năm quản lý cấp cao, kinh nghiệm quản lý Infra
2. 熟Client / Server虛擬化技術,例:VMware , XenServer等,具有建置及管理經驗2年以上。
3. Quản lý mạng và thiết bị

------------

學歷:大學
年資:10 年以上,
經歷:主管年資5以上,有Infra 管理主管經驗.
專業:
1. 熟Microsoft相關作業系統AD、SharePoint建置管理及維護,相關維護經驗3年以上。
2. 熟Client / Server虛擬化技術,例:VMware , XenServer等,具有建置及管理經驗2年以上。
3. 網路設備佈線管理與規劃。

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Wistron NeWeb Corporation

Company size: 100-499
Được thành lập vào năm 1996, WISTRON NEWEB CORPORATION (WNC) chuyên về thiết kế, phát triển và sản xuất các sản phẩm truyền thông không dây, cung cấp cho...Detail

Infra Maintenance Supervisor/ Infra維護部主管

Wistron NeWeb Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts