language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Infra Section Supervisor

Wistron NeWeb Corporation
Updated: 13/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Quản lý kiểm soát và điều hành phòng sever, máy chủ,mạng,hệ thống.Xử lý bất thường của máy chủ trừ trường hợp sự cố do nhực điểm máy.
2. Quản lý quyền và dữ liệu hệ thống AD/DHCP/File/FTP server/SharePoin
3. Quản lý và bảo trì chống vi rút
4. Giúp người dùng giải quyết các vấn đề về máy tính

-------------------------------------

1、網路、伺服器及機房管理

2、硬體需求/規劃/建置

3、確實監控網路、伺服器之效能。

4。備份網路及伺服器內的檔案,並設定用戶端權限,以確保檔案安全。

5、解決用戶端通訊問題。

6、與各部門維持良好互動,落實當地資訊安全政策。

7. 執行主管交辦事項。

Job Requirement

Học vấn: Đại học
Kinh nghiệm 8 năm trở lên
Có ít nhất 3 năm làm trưởng phòng quản lý hạ tầng CNTT.
1. Thành thạo quản lý các hệ thống liên quan đến hệ điều hành Microsoft (AD、DNS、DHCP)
2. Thành thạo Client / Server như:VMware , XenServer và có ít nhất 2 năm trong lĩnh vực quản lý.
3. Thành thạo thiết bị mạng cisco
4. Có kinh nghiệm lắp đặt cáp mạng trong nhà máy
4. Có kinh nghiệm quản lý hệ thống điện thoại.

---------------------------------------

學歷:大學

年資:8年以上,

經歷:擔任Infra Team Leader 3年以上經驗.

專業:

1. 熟Microsoft相關作業系統AD、DNS、DHCP管理。

2. 熟Client / Server虛擬化技術,例:VMware , XenServer等,具有建置及管理經驗2年以上。

3. 熟 Cisco網路設備管理經驗。

4. 熟網路佈線相關經驗或建廠經驗。

4. 具備電話交換機管理經驗。

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Wistron NeWeb Corporation

Company size: 100-499
Được thành lập vào năm 1996, WISTRON NEWEB CORPORATION (WNC) chuyên về thiết kế, phát triển và sản xuất các sản phẩm truyền thông không dây, cung cấp cho...Detail

Infra Section Supervisor

Wistron NeWeb Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts