language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Inside Sales Rep (Export) _Nv Hỗ Trợ Kd (Xuất Khẩu)

Ngọc Nghĩa Group
Updated: 15/10/2019

Employment Information

Job Description

- Receive orders from Sales Department, Contact with foreign customers via email to clarify details on contracts such as: price, quantity, criteria, time and place of delivery, import-export license.../ Nhận đơn đặt hàng từ Phòng Kinh doanh, làm việc trực tiếp với các khách hàng nước ngoài để làm rõ các chi tiết trong hợp đồng, như: giá, số lượng, các chỉ tiêu, thời gian và địa điểm nhận hàng...
- Deploy the valid order to the Production planning of the Sites within 24 hours upon the recipient of PO./ Sau khi xác định đơn hàng đã hợp lệ, triển khai đơn hàng cho bộ phận kế hoạch sản xuất trong vòng 24 tiếng
- Track the order production progress to ensure the order is deployed properly./ Theo dõi quy trình sản xuất đơn hàng để đảm bảo sản xuất đúng mặt hàng
- When the goods are available, contact with shipping lines for booking, submitting SI, checking bill and debit note./ khi hàng hóa đã sẵn sàng, làm việc với bên vận chuyển để booking, nộp SI, kiểm tra bill và công nợ
- Preparation of export documents (Invoice, Packing list, CO…)/ Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến lô hàng xuất
- Solve problems related to the shipment./ Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc vận chuyển
- Implement international payment procedures / Thực hiện các thủ tục thanh toán quốc tế
Track and recover the Customer’s debt / Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng
- Coordinate with Sales Team to solve Customer’s Complaints (if any)/ Phối hợp với phòng Kinh doanh để giải quyết các khiếu nại của khách hàng (nếu có)
- Create the reports as required by the Manager / Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Phòng
- Coordinate with other departments to control the inventory / Phối hợp với các phòng ban khác để kiểm soát hàng tồn kho

Job Requirement

- College degree and above of related majors. / Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan
- At least 2 year experiences related export / Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến hàng xuất
- Have strong knowledge about international payment / Am hiểu các thủ tục thanh toán quốc tế
- English: good communication / Tiếng Anh giao tiếp tốt
- Communication skill and problem-solving skill / Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt
- Hard-work, be able to work under high pressure / Chăm chỉ và có thể làm việc dưới áp lực cao
- Work independently or in a team / Có thể làm việc độc lập hoặc làm việc tốt với đội ngũ

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngọc Nghĩa Group

www.nng.vnCompany size: 500-1000
Founded in 1993, the Ngoc Nghia Group is now the leading company in PET manufacturing with the most modern and productive PET preform and bottle production...Detail

Inside Sales Rep (Export) _Nv Hỗ Trợ Kd (Xuất Khẩu)

Ngọc Nghĩa Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts