About us

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Employment Information

Instrument Engineer / Kỹ sư thiết bị

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics
Experience 4 - 9 Years

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Xây Lắp Thế Kỷ

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

 • Ba Ria-VT | Dong Nai | Binh Thuan

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Hóa Dầu Long Sơn

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

CÔNG TY TNHH M.R.O BLAST & PAINT

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Binh Thuan | Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Xây Lắp Thế Kỷ

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT